logoajur

www.ajurvedosakademija.lt

Ajurvedos akademija

 

Dr. Partap Chauhan pirmą kartą atvyko į Lietuvą 2003 metais Ajurvedos entuziastų Aurelijaus Piešino ir Linos Lukošienės, prieš 8 metus pasišventusiai pradėjusių Ajurvedos propagavimo veiklą Lietuvoje, kvietimu. Tuomet iš pirmą kartą istorijoje Lietuvoje viešinčio Ajurvedos daktaro apie Ajurvedą išgirdo klausytojai tuometinės Vilniaus ir Kauno „Žinijos“ draugijose, stomatologų ir homeopatų asociacijose, jogos centruose, pirmosiose įstaigose ir organizacijose. Jau septinti metai daktaras Partapas (tokiu vardu jį pažįsta šimtai Lietuvos žmonių) kasmet atvyksta į Lietuvą ir skaito paskaitas įvairiose organizacijose, mokymo įstaigose bei visuomenei.
2006 metais ši Ajurvedos trijulė (Partapas, Lina ir Aurelijus) įsteigė Lietuvoje Viešąją įstaigą „Ajurvedos akademija“, (www.ajurvedosakademija.lt) su tikslu:
skleisti autentišką Ajurvedos mokslą apie gyvenimą ir sveikatą,
ir devizu:
„Lai ateitiems kartoms Ajurveda tampa gyvenimo būdu!“
Akademijos organizuojamuose savaitiniuose Ajurvedos seminaruose gamtoje daktaras Partapas moko Ajurvedos tiesų teoriškai ir praktiškai: dalyviai anksti keliasi, mankštinasi jogos pratimais, ajurvediškai maitinasi, gaminasi ajurvedinius naminius vaistus, mokosi ajurvedinių masažų teorijos ir praktikos, anksti gulasi. Ir tai duoda efektą: pagerėja sveikata, gyvenimas tampa džiugesniu.
Ajurvedos akademijos tęstinėse III kursų studijose žmonės įgyja Ajurvedos, jogos ir Vedų pažinimo žinias, leidžiančiais suvokti žmogaus esmę, problemų priežastis, laimingo gyvenimo pąslaptis, suteikiančias ramybės netgi ekstremaliais gyvenimo atvejais, o taip pat leidžiančias profesionaliai konsultuoti kitus sveikatos palaikymo ir sveikatinimosi klausimais.
Akademijos organizuojamose kasmetinėse ekskluzyvinėse kelionėse į Indiją keliautojai prieš gėrėjimąsi architektūrinėmis įžymybėmis pirmiausia Ajurvedos institute „Dživa“ išklauso daktaro Partap Čauhan seminarą bei praktiškai išbando įstabias Ajurvedos terapines procedūras, masažus , o svarbiausia pajunta tą ypatingą dvasią, kuri leidžia pažinti ne išorinę, o subtiliąją Indijos pusę. Šiose Akademijos kelionėse dalyvavo ir pas daktarą P.Čauhan mokėsi ir eilė garsių Lietuvos medicinos atstovų, kaip akademikas prof. J.Bredikis, kardiologas prof.A.Kirkutis, docentė L.Švedienė, doc. S.G.Zareckas, doc. T.Stanikas, daktarė-masažuotoja A.Davydavičienė, Ajurvedos masažų centro “Shanti” vadovai ir kt. Sugrįžę šie žmonės integruoja įgytas žinias savo veikloje sveikesnės Lietuvos ateities vardan.
Per 6 metus, kasmet lankydamasis Lietuvoje, daktaras Partapas įgijo čia daug bendraminčių ir kolegų.
Ajurvedos akademijos gerbiamo draugo, profesoriaus J.Bredikio iniciatyvos dėka 2005 m. Kauno klinikose daktaro P.Čauhan paskaitos klausėsi ir ajurvedinį ligonių diagnozavimą stebėjo iš visos Lietuvos susirinkę gydytojai, o po jo pranešimo Kauno medicinos universiteto Profesorių Apvaliojo stalo susirinkime abejojančiųjų dėl Ajurvedos integracijos į šiuolaikinią moderniąją mediciną tikslingumo nebeliko. Po to KMU įsteigtoje Rytų medicinos katedroje Ayurveda dėstoma būsimiesiems daktarams jau treti metai.
2007 metais daktaras Partap Čauhan pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos medicinos universitetu. Ajurvedos paskaitas Akademijos lektoriai skaito Vydūno bendrijos, vadovaujamos prof. A.Kirkučio, konferencijose, kasmet organizuojamose Klaipėdos universitete. Būtent Vydūnas buvo pirmasis Ajurvedos skleidėjas Lietuvoje. Pasak bendrijos vadovo “Ajurveda raudona linija praeina visoje Vydūno kūryboje apie sveiką gyvenseną”.
2008 metais Akademijos seminare dalyvavęs ir daktaro Partapo klausęsis įžymus žurnalistas politologas Algimantas Čekuolis nusprendė, kad šį žmogų turi išgirsti visa Lietuva. Netrukus daktaras viešėjo Lietuvos televizijoje ir diskutavo laidoje “Pokalbiai su Algimantu Čekuoliu“. (Šis seminaras – tai antrasis šių garbių žmonių pokalbis…)
Ajurvedos veikla, daktarui išvykus, Lietuvoje nenutrūksta. Akademijos lektoriai garsina Ajurvedos, o tuo pačiu ir daktaro Partapo bei jo nuostabių gydymo metodų idėjas, natūralių Ajurvedos produktų poveikį, šeimų santykius gydančiios Ajurvedos psichologijos tiesas ištisus metus.
2008 metais UAB “Gamtos namai” www.jiva.lt nuvykę į Indiją, pasirašė su daktaro P.Chauhan Ajurvedos institutu sutartį ir pradėjo tiekti į Lietuvą ajurvedinius produktus.
2009 metais gražių idėjų Ajurvedos pristatymui Lietuvos verslo sričiai atnešė verslininkas, Ajurvedos Akademijos studentas, firmos „Ayus“ vadovas Arvydas Augustaitis. (Jis yra pagrindinis šio seminaro inspiratorius).
Daktaro Partapo ir jo mokinių Linos ir Aurelijaus prieš 7 metus Lietuvoje pasėta Ajurvedos sėkla išdygo gausiu Ajurvedos pasekėjų derliumi. Šiandieną Ajurveda tampa vis populiaresnė ne tik sveikos gyvensenos puoselėtojams, tačiau ir šiuolaikinės medicinos bei verslo atstovų, o taip pat, kas ypač džiugu, ir jaunimo tarpe.

 

AJURVEDOS KELIAS LIETUVOJE

 

2002.02.12
Pirmosios Lietuvoje Aurelijaus PIEŠINO paskaitos apie Ajurvedą pirmojoje Lietuvoje Jogos studijoje „Viveka“, Vilniuje (vadovas Dangirdas Alekna)

 

2002-2006 m.m.
Altruistinio Linos LUKOŠIENĖ Sorganizavimo ir ypatingų Aurelijaus PIEŠINO lektorinių sugebėjimų dėka žinios apie Ajurvedą pasiekė klausytojus:
įvairiuose Vilniaus ir Kauno jogos centruose
Vilniaus ir Kauno „Žinijos“ draugijose,
chomeopatų ir stomatologų asociacijose,
arbatinėje „Arbatos magija“
Vedų kultūros centre,
įvairiose įstaigose ir organizacijose.

 

2003.05.05-15 d.d.
Pirmą kartą Lietuvoje vieši Ajurvedos daktaras iš Indijos!
Tai – dr. Partap CHAUHAN, Ajurvedos instituto „Jiva“ direktorius, tarptautinis lektorius, skaitantis paskaitas Amerikoje, Europoje, Azijoje, Australijoje, Afrikoje. Linos ir Aurelijos duetas tapo trio ir bendrų pastangų dėka buvo suorganizuoti ir pravesti susitikimai su Dr. P.CHAUHAN Vilniaus ir Kauno „Žinijos“ draugijose, įmonėse, jogos centruose.

 

2004.08.17-27 d.d.
Antrasis daktaro Partap CHAUHAN vizitas Lietuvoje.

 

2004.08.09 d.
Įsteigta UAB “AYURVEDICA BALTICUM” (dir. A.Piešinas)
(savininkai Lina LUKOŠIENĖ ir Aurelijus PIEŠINAS).
Veikla:
Ajurvedos propagavimas, ajurvedinių produktų tiekimas, knygų leidyba, Indijos
Ajurvedos instituto JIVA atstovavimas Baltijos regione.

 

2005.04.12
Išleista pirmoji knyga apie gyvenimą pagal Ajurvedą
„Laimingo gyvenimo dėsniai“ (autorius O.TORSUNOV)

 

2005.04-05 mėn.
Gyvenimo draugų L.LUKOŠIENĖS ir A.PIEŠINO vizitai Indijos Ajurvedos Institutuose, Ajurvedos centruose ir klinikose. Kontaktų užmezgimas.

 

2005.08.20-30 d.d.
Lietuvoje vieši dr. Partp CHAUHAN brolis, mokslininkas, filosofas, dvasiškis
Satya NARAYAN, pašventęs savo gyvenimą senųjų Indijos šventraščių vertimui iš
sanskrito į anglų kalbą. Jo bibliotekoje Vrindavane sukaupta šimtai šventraščių,
rašytų (kartais net auksu) ant palmės lapų prieš 500, 900 ir daugiau metų.

 

2005.12.06-16 d.d.
Trečiasis dr.Partap CHAUHAN vizitas Lietuvoje.
Susitikimas su akademiku J.BRĖDIKIU ir Kauno Medicinos Universiteto
rektoriumi. Paskaita ir ajurvedinis ligonių diagnozavimas Kauno klinikose. Susitikimas KMU Profesorių apvaliojo stalo susirinkime. Pranešimas ir diskusijos apie Ajurvedos integraciją į moderniąją mediciną.

 

2006. 03.23
Viešosios įstaigos “AJURVEDOS AKADEMIJA” isteigimas. (Vadovė L.Lukošienė)
(Savininkai: Lina LUKOŠIENĖ, Aurelijus PIEŠINAS ir dr.Partap CHAUHAN)

 

Mūsų internetinės svetainės: www.ajurvedosakademija.lt ir www.ayurveda.lt.

Rašykite mums: [email protected]
Tel. +370 600 57457 , +370 673 32939 , +370 645 30561
E-mail: [email protected], [email protected]