kvkclogo111

www.kvkc.lt

Klaipėdos vaišnavų kultūros centras

 

Klaipėdos vaišnavų kultūros centras (KVKC) – jauna, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, besivadovaujanti Jo Dieviškosios malonės A.Č. Bhaktivedanta Svamio Prabhupados įkurto ISKCON’o (Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijos) leidžiamomis idėjomis, principais, standartais, sprendimais bei reikalavimais. Centro tikslas – skleisti tikras, laiko patikrintas žinias apie žmogaus kūną, psichiką ir sielą, bei jos amžiną ryšį su Aukščiausiu Dievo Asmeniu per švietimo, dvasinio ir psichologinio ugdymo, kūno kultūros ir poilsio, sveikatos, kultūros bei meno sritis.

 

Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijos bendra misija yra skleisti Krišnos Sąmonę, kad visos gyvos būtybės Žemėje: žmonės ir kiti judantys bei nejudantys padarai – užsiimtų tarnyste Šri Krišnai pagal savo galimybes.

 

ISKCON’o įkūrimo metu, 1966 metų liepos mėnesį Niujorko mieste, Šrila Prabhupada suformulavo septynis teiginius, nusakančius Krišnos Samonės judėjimo tikslus:

  • Sistemingai propaguoti dvasinį žinojimą plačiai visuomenei ir šviesti visus žmones apie dvasinio gyvenimo metodus tam, kad atstatyti gyvenimo vertybes ir pasiekti tikrą vienybę ir taiką pasaulyje.
  • Propaguoti Krišnos sąmonę, kokia ji yra apreikšta Bhagavad-gitoje ir Šrimad Bhagavatam.
  • Suartinti organizacijos narius ir atvesti juos arčiau Krišnos, pirminės būtybės, ir tokiu būdu išugdyti idėją, kad kiekviena siela yra Dievo (Krišnos) dalelytė.
  • Mokyti ir skatinti sankirtanos judėjimą kongregacinio Švento Dievo Vardo kartojimo, kurio mokė Viešpats Šri Čaitanja Mahaprabhu.
  • Pastatyti judėjimo nariams ir visai visuomenei šventą transcendentinių žaidimų vietą, skirtą Krišnos Asmenybei.
  • Suartinti judėjimo narius tam, kad išmokyti juos paprastesnio ir natūralesnio gyvenimo būdo.
  • Tam, kad pasiekti aukščiau išvardintus tikslus, spausdinti ir platinti laikraščius, žurnalus, knygas ir kitus leidinius.

 

Susidomėjusius VšĮ Klaipėdos vaišnavų kultūros centro veikla,
kviečiame rašyti arba apsilankyti pas mus adresu:
Naujakiemio g. 26, 94192 Klaipėda
3 aukštas (įėjimas per soliariumo “Sachara” duris)

Jei Jus domina viešos paskaitos, seminarai, praktiniai užsiėmimai, rašykite arba skambinkite mums:

Tel.  8 673 41175

E-paštu [email protected]