GFOT0304

Astrologė

Audronė Žvaigždika

 

Mano gyvenimo keliai ir Kelias:

 

Baigiau anglų kalbą ir literatūrą Vilniaus Valstybiniame Universitete ir dėsčiau įvairiose aukštosiose mokyklose bei kolegijose.

Ezoterika susidomėjau dar studijų laikais, nuo to laiko lankiau ir lankau įvairius ezoterinius kursus bei asmenybės vystymo seminarus.

Domėjausi Dzen budizmu, po to kelis metus meditavau pagal Maharishi TM metodą.

1992 m. pradėjau studijuoti astrologiją ir nuo 2000 m. dirbu profesionaliai.

Nuo 1997 m. dirbu su Reiki energija. 2005 m. pradėjau vesti Reiki seminarus kaip meistrė.

2004 m. pradėjusi vertėjauti Susan Gregg seminaruose, nejučia tapau jos mokine. Nuo 2007 m. tęsiau mokslus jau toltekų mokytojų kurse.

Vertėjavau įvairiuose ezoteriniuose seminaruose, šiuo metu vedu Reiki Tao Te Ki seminarus, dėstau astrologiją, vedu astrologines konsteliacijas ir sudarinėju asmeninius horoskopus bei konsultuoju, verčiu ezoterines bei dvasines knygas iš anglų ir prancūzų kalbų.

 

2008 m. Lietuvoje pasirodė Prancūzijos Laisvojo Samadevos Universiteto (www.libre-universite-samadeva.com) atstovai su daugybe įvairiausių mokymų visuose trijuose lygmenyse – fiziniame, psichologiniame ir dvasiniame. Atradau neišsemiamus žinių ir išminties klodus ir nėriau jų gelmėn. Samadeva, arba Dervišų joga, Reiki Tao Te Ki – autentiška Reiki, atėjusi iš Kinijos (tiksliau, iš Indijos per Tibetą į Kiniją) ir dar nepatyrusi Vakaruose įneštų pokyčių, išlikusi su visa savo sistema, kai gydymas dar nebuvo atskirtas nuo gyvenimo būdo ir asmeninio tobulėjimo kelio. Tais metais gavau I pakopą, 2009 – antrąją, o 2010 birželį grįžau iš Prancūzijos su III Reiki Meistrės-gydytojos laipsniu. Toliau tęsiu studijas kaip Reiki TTK meistrė-inicijuotoja ir, panašu, kad šiame universitete žinios apie Reiki nesibaigia, todėl ketinu tobulėti toliau. Ši šaka man pasirodė daug stipresnė, autentiškesnė, nes nebuvo dar atskirta nuo energinių praktikų, todėl labiau įžeminanti. Toliau mokausi ten Dervišų jogos, Lu Yong Tao Te Ki, kuris yra neatskiriama Reiki TTK dalis, viena sistema, bei psichoantropologiją – Esybės psichologiją, giliau užkabinančią žmogaus esmę nei tradicinė psichologija. 2011 metų vasarą grįžau su Lu Yong Tao Te Ki ir Dervišų jogos instruktorės diplomais. 2014 m. tapau Lu Yong TTK mokytoja.

 

Prancūzijoje mokiausi ir toliau mokausi įvairių darbo su žmogaus neigiamomis emocijomis ir mąstymo schemomis metodų (emocinės laisvės, pasąmonės išlaisvinimo, Mudra Vision, Drugelio metodas), leidžiančių nepaprastai efektyviai (ir efektingai!) pagerinti savo gyvenimo kokybę. Todėl savo klientams galiu pasiūlyti ne tik astrologinę diagnozę, bet ir plataus spektro pagalbą.

2013 metais man buvo pasiūlyta skaityti astropsichologijos paskaitų Prancūzijos Laisvajame Samadevos universitete ( http://www.libre-universite-samadeva.com), esu deleguota pravesti kursus Rusijoje esančiuose universiteto filialuose.

 

Daugybė mano ieškojimų ir bandymų man parodė, kad dauguma autentiškų dvasinių kelių turi bendražmogiškas vertybes, o tai ir suformavo mano pasaulėžiūrą.

Žvelgiu į žmogų kaip į gebančią tobulėti, nuostabią būtybę, nešiojančią savyje pozityvų pagrindą, kurį visuomet galima panaudoti savo ir kitų fizinės bei dvasinės sveikatos vystymui. Žmogus pats kuria savo ateities likimą, tačiau yra ir pamokos, kurias jis turi išmokti. Jos mūsų gyvenime kartojasi tol, kol pavyksta harmoningai išspręsti tas situacijas, o tai mes be abejonės galime padaryti. Taigi savo praktikomis ir metodais siekiu žadinti šias potencines galimybes, padėti kitiems, o kartu su jais tobulėju ir aš.

Gyvenu Vilniuje, bet labai myliu Kauną, kuriame prasidėjo mano dvasinis tobulėjimas ir, be abejo, myliu visą savo kraštą, kuriame man buvo skirta gyventi, augti ir dalintis savo žiniomis su kitais.

 

Kontaktai:

Audronė

Tel: 869426016

[email protected]

Vilnius