11134022_938223259544679_8527716667310965196_o

Kvėpavimo praktikų specialistė

Dalia Beata

 

Visose srityse yra žmonių, daugiau ar mažiau įvaldžiusių savo amatą, tačiau nedaug yra tikrų savo srities Meistrų, kurie ištobulino savo veiklą iki meno. Tokie Meistrai yra laisvi nuo amato ir verslo saitų, mato toliau, žvelgia plačiau ir giliau, reiškia gyvenimo išmintį bei grožį įvairiomis formomis. Būtent tokio Meistro vedami Kvėpavimo terapijos seminarai jų dalyviams yra tarsi piligriminė kelionė į save, pilna meilės, dvasios šviesos, atjautos ir tikrumo.

 

Dalia Beata Kasmauskaitė – sąmoningo kvėpavimo praktikos Meistrė veda kvėpavimo terapijos seminarus ir individualias sesijas Lietuvoje ir užsienyje. Ji pasižymi unikaliu gebėjimu įžvelgti žmogaus dvasios būseną kvėpavimo sesijos metu, subtiliai atskleisti jo dvasios gelmes bei grožį. Jos profesionalumas, didžiulė dvasios jėga ir ypatingo subtilumo gelmė, besąlygiškas pasišventimas darbui, tikėjimas ir atvirumas pelnė Daliai Beatai seminarų dalyvių meilę, pripažinimą tarp kolegų bei Mokytojų Lietuvoje ir už jos ribų.

Kvėpavimo praktikos paslapčių Dalia Beata sėmėsi seminaruose Lietuvoje, Estijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Indijoje, Vokietijoje, kuriuos vedė pripažinti kvėpavimo terapijos meistrai ir žymiausi pasaulio kvėpavimo mokslo grandai – Leonard Orr, Dan Brule, Sondra Ray. Ji taip pat baigė vienerių metų kvėpavimo terapijos profesionalų rengimo programą „One Sky International and Life Skill and Healing Arts Institute“ (www.breathmastery.com).  Kvėpavimo terapijos žinias ji toliau gilino (2008m. ir 2012m.) pas Mokytoją – legendą Leonard‘ą Or‘ą, pripažintą sąmoningo kvėpavimo pradininku pasaulyje. (www.rebirthingbreathwork.com).

Tačiau  unikalius Meistro gebėjimus Dalia Beata išugdė savarankiškai studijuodama dvasinius  mokymus, atlikdama dvasios ugdymo praktikas, atkakliai siekdama vidinės harmonijos ir ryšio su dieviškuoju pradu. Ištikimybė dvasiniams Mokytojams subrandino atsakomybę, meilę ir atjautą. Gilių ir atkaklių studijų rezultatas – išugdytas unikalus kvėpavimo diagnostikos gebėjimas, kurį Meistrė naudoja savo praktikoje.

Siekdama atnaujinti būties ir vidinę harmoniją, sustiprinti ryšį su dieviškuoju pradu Dalia Beata nuolatos keliauja į piligrimines keliones, lanko šventas vietas Nepale, Indijoje. 2012 metais Meistrės vadovaujama piligrimų grupė Indijoje aplankė dvasinio Mokytojo Babadži iš Haidakhano 11 įkurtų šventovių (ašramų). 2013 metų rugpjūtyje Dalia Beata keliavo vienu sudėtingiausiu piligriminių maršrutų Tibeto aukštikalnėse. Dalia Beata atliko dvi vidines Koras (Nandi Korą ir Dakini Korą) aplink Kailašo ( Mt. Kailash) kalną, paniro į šventus Manasarovaro (išminties) ežero vandenis.  Šios kelionės esmė ir prasmė dažnam iš mūsų yra už suvokimo ribų.

Meistrė nuolat veda sąmoningo kvėpavimo seminarus įvairiose Lietuvos vietovėse, taip pat kvėpavimo seminarus šiltame vandenyje, trijų dienų dvasinio ugdymo seminarus, paskirtus konkrečiai temai. Siekdama nesavanaudiškai padėti žmonėms patirti kvėpavimo terapijos teikiamą naudą, Dalia Beata parengė ir įgyvendino megaprojektą „Kvėpuok Lietuva“. Dvylikoje Lietuvos miestų buvo surengta 17 kvėpavimo terapijos seminarų už laisvanoriško dydžio auką. Juose dalyvavo apie 900 žmonių.

 

Dalia Beata nesieja savęs su konkrečia religine tradicija, todėl yra laisva ir atvira dvasinių žinių srautui,  tobulina ir atnaujina seminarų bei sesijų vedimo techniką, kuria individualų  jų vedimo būdą ar pobūdį. Žinios yra ne kaupiamos sau, o subtiliai transformuojamos, kad tarnauti ketinantiems žengti  dvasios šviesos link. Dalios Beatos svarbiausias veiklos principas  – laisvė. Meistrė nekaupia pasekėjų, vyksta ten, kur yra kviečiama, dirba su tais, kas ateina. Kvėpavimo terapijos Meistro patirtimi, pastebėjimais bei įžvalgomis ji pasidalino knygoje „Dalios Beatos užrašai“, kurią išleido 2013 metais.

 

2015m. kovo mėn. Indijoje Dalia Beata iš Babadži ašramo Haidakhano dvasinio vadovo gavo dvasinį vardą Deepa, kas sanskrito kalboje reiškia Šviesą.

Tel.: +370 678 28255
El. paštas: [email protected]
Skype: breathingtherapycenter

http://www.breathethelife.co