6457898

dailės terapijos specialistė

Dainora Skrabulienė

 

Sveiki,
Gana anksti supratau, kad tikroji laimė slypi tikrai ne materialiuose dalykuose. Dar būdama paauglė pajutau, kad vien tik gardžiai pavalgyti ar gražiai apsirengti – ne gana. Nuo mažumės iki dabar taip ir nenurimau – ieškodama tikrosios žmogaus gyvenimo prasmės – išbandžiau save įvairiose srityse: lankiau Šakių cirką, išmokau groti gitara, perskaičiau krūvą psichologinės – filosofinės krypties knygų, buvau mokyklos laikraščio „Verdenė“ žurnaliste, giedojau bažnytiniame chore, baigiau dailės mokyklą…

 

Kadangi labai daug kuo domėjausi, o mokykloje beveik visi dalykai vienodai gerai sekėsi, buvo pakankamai sunku suprasti, kuriuo keliu man toliau pasukti, kokią veiklos kryptį pasirinkti. Visgi, tuo metu padėdama savo draugams mokytis matematikos, supratau, kad būtent tuo ir noriu toliau užsiimti – padėti kitiems suprasti tai, ką pati jau esu supratusi. Taigi, taip mane pasiekė žinojimas, kad noriu būti mokytoja – troškau dalintis patirtimi, žiniomis bei kitiems padėti patirti džiaugsmą.

 

Baigiau Vilniaus Pedagoginį universitetą, tapau edukologijos mokslų magistre – dailės ir technologijų didaktikos šakų specialiste. Jau dešimt metų dirbu Vilniaus Gabijos gimnazijoje. Taip pat esu viena iš Simono Dailės Studijos bei Savęs pažinimo ir saviraiškos studijos įkūrėjų, čia vedu dailės saviraiškos taikant dailės terapijos metodus užsiėmimus vaikams ir suaugusiems, esu kūrybinių projektų administratorė, dailės plenerų bei kūrybinių stovyklų organizatorė.
Už įskiepytą meilę dailei ir kūrybai esu dėkinga Šakių dailės mokyklos mokytojai Lolitai, kuri būtent dailės raiškos priemonių pagalba plėtė mano, tuo metu dar paauglės, akiratį, padėjo patirti neapsakomą kūrybos džiaugsmą bei ugdė savarankiškumo, atvirumo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Jau tada supratau, kokia galinga yra dailė, meninė saviraiška ir koks svarbus yra daugiaprasmis plastinis „kalbėjimas“.
Galvodama apie dailę kaip vieną iš savęs pažinimo būdų, atradau dailės terapiją. Baigiau dailės terapijos patyriminių bei dailės terapijos metodų taikymo seminarų kursą. Šioje srityje trejus metus dirbau Menų terapijos centre.

 

Šiuo metu, būdama mokytoja ir mokindama, ugdydama kitus, siekiu, kad kūrybinis procesas būtų kuo įdomesnis, padedantis išgyventi teigiamus jausmus, o tuo pačiu leistų labiau pažinti save, savo galimybes bei pajusti pasitikėjimą savo jėgomis. Siekiu, kad kūrybos procesas būtų įdomus, žaismingas ir skatinantis.
Dar ir šiandien trokštu vis didesnio žinojimo, nuolat gilinu žinias ne tik pedagogikos, dailės srityse, bet ir savęs pažinimo, egzistencijos klausimais, aktyviai dalyvauju visuomeniniame – meniniame bei kultūriniame gyvenime.
Esu ištekėjusi už tapytojo Simono Skrabulio, auginu dvi mergytes (Lurdą ir Elzę).

 

Dainora Skrabulienė – dailės didaktikos specialistė, pedagogė, baigusi specialiuosius dailės terapijos metodų taikymo kursus. Dainora jau 10 metų dirba pedagoginį darbą, veda dailės saviraiškos ir dailės terapijos užsiėmimus vaikams bei suaugusiems. Taip pat – viena iš VšĮ „Savęs pažinimo ir saviraiškos studijos” ir „Simono Dailės Studijos” įkūrėjų, nuolat besidominti savęs pažinimu, visas įgytas žinias praktiškai taikanti savo darbe ir asmeniniame gyvenime. Dainora – sertifikuota „Eneagramos” (unikalaus savęs ir kitų pažinimo metodo) praktikantė.

 

tel. pasiteirauti 868444109